Axtarışa kömək

Axtarış sisteminin köməyi ilə siz malları adına, izahına, istehsalçıya görə tapa bilərsiniz..

Axtarış zamanı siz, açar sözləri aşagidakı kimi ayıra bilərsiniz *AND*, *OR*. Misal, axtarış formunu aşağıdakı kimi yaza bilərsiniz, Cib komputerləri AND aksesuarlar. Nəticədə mətnində bu sözlər olan mətnlərə linklər əks olunacaq. Əgər siz axtarışda Cib komputerləri AND aksesuarları yazsanız, nəticədə axtarışda hər iki sözdən hər hansı biri rast gəlinərsə o mətnlərə keçidlər əks olunacaq. Əgər sozlar AND və OR sözləri ilə ayrılmayırsa onda siz sözləri dırnaq içinə almaqla axtarışı davam etdirə bilərsiniz, misal üçün ”Yaddaş kartı”. Bu zaman axtarış zamanı bu fraza tam olan mətnlərə keçidlər əks olunacaq. Məntiqi axtarış zamanı (mötərizələrdən) istifadə edilə bilər. Məsələn, axtarış formasın belə yazmaq olar, Kompüterlər Cib kompüterləri or noutbooklar
Pəncərəni bağlamaq [x]